บาร์โหน โหนบาร์ บาร์ยกตัว

MUSCLEH จำหน่ายบาร์โหน TRX สายยางยืดบริหารกล้ามเนื้อ ลูกกลิ้งหน้าท้อง ราคากันเอง

อัตราค่าบริการจัดส่ง

จัดส่งทางไปร์ษณีย์

ไปร์ษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
 • น้ำหนัก/weight                    อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
 • เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม                   82.00
 • เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                   97.00
 • เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม                 122.00
 • เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม                 137.00
 • เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม                 157.00
 • เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม                 177.00
 • เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม                 197.00
 • เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม                 217.00
 • เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม                 242.00
 • เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม                 267.00
 • เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม                 292.00
 • เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม                 317.00
 • เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม                 342.00
 • เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม                 367.00
 • เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม                 397.00
 • เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม                 427.00
 • เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม                 457.00
 • เกิน 9.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม               487.00
 • เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม                502.00

 

ไปร์ษณีย์ธรรมดา (ST)
 • น้ำหนัก/weight                    อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
 • เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                     35.00
 • เกิน 2.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม                50.00
 • เกิน 3.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม                65.00
 • เกิน 4.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม                80.00
 • เกิน 5.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม                95.00
 • เกิน 6.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม                110.00
 • เกิน 7.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม                125.00
 • เกิน 8.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม                140.00
 • เกิน 9.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม              155.00
 • เกิน 10.01 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม            160.00

 

จัดส่งทางบริษัทขนส่งเอกชน

โปรดติดต่อสอบถาม 0865227972 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line : MUSCLEH

บริการขนส่งบาร์โหน

เลื่อนขึ้นบน